• vs code 代码格式化整理快捷键
  • Windows Shift + Alt + F
  • Mac Shift + Option + F
  • Ubuntu Ctrl + Shift + I

  • PhpStorm、webStorm 代码格式化整理快捷键
  • Ctrl + Alt + L

  • HBuilder 代码格式化整理快捷键
  • Ctrl + Shift + F

  • PhpStorm 代码格式化整理快捷键
  • Ctrl + Alt + L