• yum install -y cloud-utils-growpart
 • growpart /dev/vda 1
 • resize2fs /dev/vda1

  • /dev/vda为系统磁盘
 • /dev/vda1为系统磁盘的第一个分区

 • unexpected output in sfdisk --version [sfdisk,来自 util-linux 2.23.2]
 • 解决方案
 • 运行命令: LANG=en_US.UTF-8

 • resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/vda1
 • 解决方案
 • 扩容xfs文件系统运行命令: xfs_growfs /dev/vda1